ERP – Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı 2017-11-29T12:49:54+00:00

Kurumsal Kaynak Planlama

ERP İş Sistemleri – Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Internet Çağında “İşin Aslı Yönetişim!”

 

 

En temel rekabet aracınız: Yönetişim Uygulama Yazılımları, Finans, Sabit Kıymetler, Dış Ticaret, Tedarik ve Satış, Üretim, Kalite, Malzeme ve Depo, Bordrolama. İşiniz ne olursa olsun; Yerel-küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı.

Üretimde kalitede kusursuzluk, ekosisteminizle iletişim ve erişimde hız, zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı, işinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik, dünya standartlarında izlenebilir süreçler ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yatırım.

Uyumsoft projelerinin %60’ı 6 ayda tamamlandı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. 20 yıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım.

ERP

Neden Uyumsoft ERP ?

Güvenilirlik: Proje öncesinde kurumsal checkup; projenin kapsamı, takvimi ve maliyeti önceden özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır.

Danışmanlık desteği: Kurulum, yerleştirme ve sonrasında da danışmanlık sürer.

Yaygınlık: Türkiye’nin dört bir yanında, yurtdışında yüzlerce şirkette ve 15 üniversitede eğitim aracı olarak Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri kullanılmaktadır.

7/24 çalışabilme: İnternet alt yapısı ile her zaman, her noktadan merkezi sisteme bağlanarak çalışmak mümkündür.

Web üzerinde entegrasyon: Internet bazlı yapısı sayesinde Tedarik zincirindeki paydaşların farklı uygulamaları ile entegre iletişim ve very alışverişi, elektronik veri dönüşümü – ana sanayi siparişleri doğrudan yan sanayici sisteminde tanımlanabilir.

İşlevsel esneklik: Kurumun iş modeli, kültürü (iş yapış tarzı) ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.

Geliştirilebilir altyapı: Kuruma özgü uygulamalar geliştirmesine elverişli bir altyapı. Güncelleme garantisi.

Karar desteği: Her kademeden çalışan kararlarını veriye dayalı alır.

Şirket içi paylaşım: Analiz sonuçlarını, yetkili çalışanların paylaşımına açar.

Güçlü teknoloji: Anlaşılabilir ve açık bir mimariye sahip veri tabanı. Fiyat avantajı: Benzerlerine oranla toplam sahip olma maliyeti düşüktür.

Kullanıcı kolaylığı: Kullanıcı arayüzlerinde maksimum ergonomi.

Esnek Raporlama: Dünya standartlarında kullanıcı tanımlı raporlama.

Dokümantasyon: Sihirbaz görünümlü adım adım görseller ve video destekli yardım. Proje bazlı dokümantasyon eklenebilir.

Log Takibi: Her türlü kayıt,silme, değiştirme işlemi kaydı, menü ve ekran bazında otomatik olarak tutulur. Kullanıcı bazında raporlanır.

Yetkilendirme: Dikey, yatay, rol bazlı yetkilendirme ile yetki profili kurgulamaları. UFRS (TFRS) Standartlarına Uyumlu kayıt ve raporlama.

Çoklu dil seçeneği: Türkçe, Azerice, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca kullanılabilir.

Çoklu para desteği: TL, USD, Euro, v.d. bazında hesaplama ve raporlama.

Görüntüyü metne dönüştürme: Optik Karakter Tanıma (OCR), resim dosyasındaki görüntüyü metne dönüştürür.

ERP

HESABINI KİTABINI BİLENLERE

Finans yönetiminin kendine özgü dinamikleri gereği hata toleransı sıfır olan finansal süreçler ayrı bir boyut ve önem kazanmıştır. Konsolidasyon, analiz, risk yönetimi ve benzetim (simulation) senaryoları, hassas finansal yönetim modelinde tam anlamıyla karşılanır. Tekil ya da grup şirketlere, ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu altyapılar sağlar. Finansal kayıtları vergi mevzuatına göre tutar, izler ve raporlar. Şirketin farklı faaliyetlerine ya da ilişkide olduğu farklı kurumlara göre, finansal kayıtlarını tek bir hesap planı üzerinden takip edebilir.

Uyumsoft ERP yi tercih etmeniz için birkaç neden:

 • e-Dönüşüm Entegrasyonu: e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ile tam entegrasyon
 • Güvenilirlik: Proje öncesinde yapılan kurumsal check-up ile ihtiyaçlar danışmanlar tarafından belirlenerek şirket yöneticileriyle paylaşılır; projenin kapsamı, takvimi ve maliyetini önceden bilmeleri sağlanır.
 • Geliştirilebilir altyapı: Üzerinde kurumun kendisine özgü uygulamalar geliştirmesine elverişli bir altyapı sunar. Veritabanı bağımsız mimari vardır.
 • 7/24 çalışabilme: İnternet tabanlı alt yapısı ile istenildiği zaman, istenilen noktadan sisteme bağlanmayı mümkün kılar.
 • Entegrasyon: Üretimden dağıtıma, stoktan lojistiğe tüm süreçleri tek bir altyapı üzerinde entegre eder. Diğer çözümlerle de bütünleşik çalışır.
 • İşlevsellik: Şirketinizin iş yapış tarzı ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.
 • Çoklu dil seçeneği: Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Rusça, Azerice, Farsça, Arapça, Fransızca olmak üzere sekiz farklı dilde kullanılabilir.
 • Karar desteği: Her kademeden çalışanın kararlarını tahmine değil, veriye dayalı olarak verebilmesini sağlar.
 • Şirket içi paylaşım olanağı: Analiz edilen verileri, tüm çalışanların paylaşımına açar.
 • Güçlü teknoloji: Anlaşılabilir ve açık bir mimariye sahip veri tabanı üzerinde çalışır.
 • Fiyat avantajı: Benzerlerine oranla toplam sahip olma maliyeti düşüktür.
 • Danışmanlık desteği: Kurulum aşamasında ve sonrasında da Uyumsoft’un danışmanlık hizmeti sürer.
 • Güncelleme garantisi: Dünyadaki teknolojik gelişmeler paralelinde sürekli güncellenen çözümler sayesinde daima ileri teknolojinin nimetlerinden yararlanabilirsiniz.
 • Yaygınlık: Uyumsoft ERP, Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce şirket tarafından verimlilik aracı olarak; ayrıca 15 üniversitede eğitim aracı olarak kullanılmaktadır.
 • Görüntüyü metne dönüştürme: Optik Karakter Tanıma (OCR), e-ortamdaki görüntüler üzerindeki metinleri okuyarak ASCII koda dönüştürebilir.