HRM – İK İş Gücü Yönetimi Yazılımı 2017-11-29T12:49:54+00:00

HRM – İK İş Gücü Yönetimi Yazılımı

Rekabetçi girişimleri, katma değerin kaynağı verimli çalışanlar oluşturur.

 

 

İŞE ALIMDAN EMEKLİLİĞE…

Onların verimliliğini artırmak, kurumsal verimliliğe doğrudan yansır. Dinamik örgütlenme esnekliği. İşgücünün etkin yönetiminde hızlı ve hatasız idari süreçler: bütçe, sigorta, maaş, izin, mesai, borç verilerinin merkezi yönetimi. İç müşteri memnuniyetini sağlayacak; kapsamlı eğitim, ölçümlenebilir gerçekçi performans analizleri, kariyer ve ücret planlama, iş değerleme yönetimi. Kurumların iç müşterileri olan çalışanları, en önemli marka elçileridir. Kurumsal ve bireysel gelişimi destekleyen kurumların ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen, işe alımdan emekliliğe işgücü yönetiminin tüm aşamalarını kapsayan ‘tam size göre’ dünya standartlarında bir altyapı. Çalışanların verimliliğini, etkinliğini, performansını, işletmeye olan katkısını izlemeye ve denetlemeye olanak tanıyarak, çalışanlara yapılan ve yapılacak olan yatırımların etkin yönetimi.

hr-2-600

İK İŞGÜCÜ YÖNETİMİ’nin 3 KATMANI

 1. Organizasyon
 2. İş Analizi
 3. Sicil

İnsan Kaynakları ile ilgili tüm verileri, kurulan organizasyon yapısına bindirerek, anlık izleme sağlar; idari yapıdaki değişikliklerin doğurabileceği sonuçlar öngürülebilir olur. İş analizi ile çalışanların mevcut profile derinlemesine incelenir, sorunları tespit edip gelecek stratejilerine dayanak teşkil edecek ipuçları elde edilir. İnsan Kaynakları birimlerinin; kayıt, kırtasiye ve bürokrasi yükü fazlaca olan iş süreçlerini kolaylaştırır, Çalışanın işletme içindeki konumu ve fonksiyonunu tanımlayarak bir çalışana ilişkin yüzlerce veriyi bir arada tutar, işlem yapma hızını, işlemlerin doğruluğu ve tutarlılığını artırır.

hr-1new

HRM İŞGÜCÜ YÖNETİMİ

İK İŞGÜCÜ YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ

Organizasyon Şeması: Kurumun hiyerarşik yapısını belirler. Sayısal bir kısıtlama yoktur. Alternatif organizasyon şemaları tasarlanarak simülasyonlar ile grup şirketler dahil, tüm birimler ve kademeler arasındaki geçişler, kariyer planlamaları ve terfiler tek bir şemada izlenir.

İş Analizi:“İşe göre adam!” İşle ilgili tüm detay: işin standartları; adayın uygunluğu, eğitim ihtiyacı ve kadro boşaldığında veya yeni kadrolar ihdas edildiğinde, işin nitelikleri esas alınarak terfi ve işe alma işlemleri.

İşe Alma: İlan şablonları, bütçeleri ve verimlilikleri, başvuru takibi. Referans araştırması, işe hazırlık formu, oryantasyon süreçleri.

İşleri aksatmadan işe alım ihtiyaçlarının belirlenip takibini kolaylaştırır. Boş kadrolar için ilan bütçeleri izlenir verimlilikleri ölçülür. Başvurular, şirketin internet sitesinden ya da kariyer sitelerinden de alınır. Başvuru numarası verilerek, hem şirket profesyonelleri, hem de aday tarafından başvurunun takibi sağlanır.

Kariyer Planlama: Çalışanların bireysel gelişim planları ve kariyer beklentileri doğrultusunda atılması gereken adımlar, kariyer hedefleri, tüm alt kırılımları ile izlenir. Kritik işler ve kritik yöneticiler yedekleme, yetenek havuzları, potansiyel yöneticiler için özel programlar.

Sınav, Anket, Test: Değerlendirme parametreleri, puanlama ve analiz Yetkinlik ve Hedef bazlı Performans Yönetimi. BSC Balanced Scorecard yöntemiyle 360º Performans Değerlendirme. İş Değerleme ve Ücret Analizi İşin, personelin işe uygunluğunun ve performansının puanı ve sektör ücretleri karşılaştırması parametreleri esas alınarak yürütülür. İşlerin sayısallaştırılarak

ücretlerin, adil ve piyasaya göre dengeli hale getirilmesini hedefler. Sistemin argümanları açıklanarak ücretle ilgili tartışmaların düzgün ve sınırları belli bir zeminde yapılması sağlanır. Çeşitli ücret senaryoları yazılarak, sonuçları itibarı ile işletmenin şartlarına en uygun olanı seçilir.

Uyumsoft İnsan Kaynakları Yönetimi HRM sisteminde,bir çalışana ilişkin yüzlerce veri,bir arada tutulabilir.

Ücret Yönetimi: İşe, birbirlerine ve piyasa koşullarına göre ücret tayini.Aylık, günlük, saatlik, brüt, net çalışma, ek ödemeve kesintiler, aylık puantajlar periyodik kazanç ve kesintiler otomatik hesaplanır. Ücret ve ek ödemelerin bankalara transferi. Özel sigorta, bireysel emeklilik, askerlik borçlanması, icra ve nafaka ödemeleri, taksitli borç, vizite, ikramiye uygulamaları. Ücret artış

Dönemlerinde parametrelere göre, toplu değiştirilir.Proje bitiminde tüm kadronun başka bir projeye transferi. Yasal ve özel raporlar, tarih aralığına göre ihbar ve kıdem tazminatları ve simülasyonlar.

Sicil Takibi: Çalışanlarla ilgili kritik olayların personel günlüğünde kaydı. Tekil (unique) bir sicil numarası, zimmet,kurumsal hafıza (personel günlüğü), akrabalık bağları, sağlık sorunları, vizite kayıtları, özel sigorta ve bireysel emeklilik uygulamaları.

Ödül ve Cezalar: Kategorize, sebepler, kurallar, ücretlere yansıma. Devamsızlık ve Geç Gelme–Erken Ayrılma – kategorize, sebepler.

Eğitim Takibi: Dönemsel eğitim ve bütçe hedefleri, yetkinlikler bazında eğitim ihtiyacı, eğitim kurumları, eğitmenler,

eğitimler, bütçeleri, eğitim salonları, ekipmanlar değerlendirme parametreleri, puanlama.

İzin Takibi: Yıllık, mazeret, ücretsiz, raporluluk, kanuni izin takibi, planlama, hakediş cetveli işletmeye has uygulamalar ve limitler.

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği: Sağlık kartına; parametrik, detaylı, toplu, periyodik muayene, hastane ve doktor, ilaç, sağlık hizmetleri takibi.

İş Kazaları: Organ, kaza türü, hasar unsurları, detaylı kanuni bildirimler ile istatistiki raporlama.

Malzeme Dağıtımı: İş güvenliği koruyucu malzemeleri, personel ölçülerine göre detaylı dağıtım listeleri.

İş Seyahatleri: Seyahatler ve türleri, giderler ile katılanlar v.d. detay.

Personel Servisleri: Araçlar, güzergahlar, duraklar, sürücüler, gecikmeler, aksamalar v.d. detay.

Evrak: Personele ait görevlerine göre getirilmesi gereken evrak.

hr

UYUMSOFT İŞ SİSTEMLERİ İLE KONTROL SİZDE!

Yerel-Küresel (glokal) tedarik zincirleri içinde yer edinmek için altyapı. İş süreçlerinde kalitede kusursuzluk. Ekosisteminizle (tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar) iletişim ve erişimde hız. Zaman ve mekandan bağımsız, esnek çalışma avantajı. İşinizde verimlilik ve karlılık, etkinlik. Dünya standartlarında izlenebilir süreçler, ölçeklenebilir, esnek bütçelenebilir ve sürdürülebilir yönetişim yatırımı. Kurumların özgün iş ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. 20. yüzyıla yayılan yüzlerce kurumsal bilgi

teknolojileri projesi deneyimi. Kurumsal ihtiyaçların analizinden, system çıktılarının yorumlanmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım. İmza gerektiren onay ve güvenlik amacıyla ekran girişleri v.b. tüm süreçleri elektronik ortamda sürdüren

e-imza sertifikasyonu ile sözleşmelerin imzalanması için uzun kargo ve basılı belge süreçlerinden tasarruf. Kullanıcı bazında kişiselleştirilebilir ekran içeriği. Ajanda takibi, çevrim içi ve dışı mesajlaşma. Şirketler Grubu yapısını destekleyen altyapı, otomatik grup içi işlem, ortak satınalma, finansal ve mali yapı entegrasyonu.Üçüncü parti firmalar ile (banka, tedarikçi, müşteri) esnek entegrasyon, kullanıcı kolaylığı ve iş takibi. Güvenilirlik, Danışmanlık desteği, Yaygınlık, 7/24 çalışabilme,

Web üzerinde entegrasyon, İşlevsel esneklik, Kurumun iş modeli, kültürü (iş yapış tarzı) ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.

Geliştirilebilir altyapı, Güncelleme garantisi, Karar desteği vardır. Her kademeden çalışan kararlarını veriye dayalı alır.

Şirket içi paylaşım, Güçlü teknoloji, Fiyat avantajı, Kullanıcı kolaylığı, Esnek Raporlama, Dokümantasyon, Log Takibi,

Yetkilendirme, Dikey, yatay, rol bazlı yetkilendirme ile yetki profili kurgulamaları. UFRS (TFRS) Standartlarına Uyumlu

kayıt ve raporlama, Çoklu dil seçeneği Türkçe, Azerice, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca kullanılabilir.

Çoklu para desteği, Görüntüyü metne dönüştürme, Optik Karakter Tanıma (OCR)

hr ik

Verimli şirketleri, verimli çalışanlar oluşturur.

İnsan kaynakları yönetimini sistematize edin; kayıt tutmaktan kurtulun, katkı sağlamaya zamanınız kalsın.

Şirketlerin, en önemli müşterileri ve elçileri çalışanlarıdır. Onların verimliliğini artırmak, şirketin verimliliği artırmak demektir. Japon kalite gurusu Kauru Isikawa’nın dediği gibi, “Bir iş yeri, sahip olduğu elemanlardan ne daha iyi, ne de daha kötüdür.”

Uyumsoft, işte bu yaklaşımdan hareketle İK çözümünü sunuyor. Bir yandan sahip olunan insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönlendirilebilmesini sağlayan çözüm, diğer yandan performans değerlendirme, kariyer planlama ve ücret değerleme gibi bileşenleriyle çalışanların motivasyonunu destekliyor.

İK birimlerinin, kayıt ve kırtasiye yükü fazlaca olan iş süreçlerini kolaylaştıran Uyumsoft İK çözümü, işlem yapma hızının yanı sıra işlemlerin doğruluğu ve tutarlılığını da artırıyor.

Genellikle İK birimlerinde dağınık biçimde bulunan personele ilişkin bütçe, sigorta, maaş, izin, mesai, borç gibi bilgilerin tek bir merkezden sorunsuz şekilde yönetilmesini sağlayan çözüm, böylelikle hem çalışanların, hem de işletmenin verimliliğini tetikliyor.

Uyumsoft İK çözümü, üç ana katman üzerine kuruludur: Organizasyon,iş analizi ve sicil.

İK ile ilgili tüm veriler, sistemin temelinde kurulacak organizasyon yapısına bindirilir. Böylelikle organizasyonun mevcut durumunun istenen her an izlenmesi mümkün kılındığı gibi, şirketin idari yapısında yapılacak değişikliklerin ne gibi sonuçlar doğurabileceği de öngörülebilir hale gelir.

İş analizi katmanı olmaksızın, sistemi bu şekilde çalıştırmak mümkündür, ancak yetersizdir. İş analizi ile insan kaynaklarının mevcut fotoğrafını derinlemesine incelemek, sorunları tespit etmek ve gelecek stratejilerine dayanak teşkil edecek ipuçları elde etmek gibi avantajlar kazanılır.

Ve son olarak sicil katmanı sayesinde, çalışanın işletme içindeki konumu ve fonksiyonunu nokta atışı tanımlayarak, etkili insan kaynakları stratejileri üretebilmek için sağlam bir zemin inşa edilir.

Uyumsoft İK’nın modülleri:

 • Organizasyon Yönetimi: Şirketin hiyerarşik yapısını belirleyen organizasyon şemasını oluşturmak için kullanılır, sayısal olarak herhangi bir kısıtlama yoktur. Grup şirketler de dahil olmak üzere, tüm kademelerin tek bir şemada izlenebilmesini sağlayan sistem, böylece grup şirketleri ya da birimler arasındaki geçişler, kariyer planlamaları ve terfileri sorunsuz biçimde gerçekleşmesi için gereken altyapıyı sunar. Alternatif organizasyon şemaları tasarlanarak, simülasyonlar yapılmasına elverişlidir.
 • İşe Alma: Üretim ve hizmetlerin aksamaması için işe alım ihtiyaçlarının belirlenebilmesini ve takibini kolaylaştırır. Boş kadrolar için ilan şablonları tasarlanabilir, ilan bütçeleri izlenebilir ve verimlilikleri ölçülebilir. Boş kadronun mevcut çalışanlardan doldurulması öngörülüyorsa, iç ilan verilerek personele duyurulabilir. Başvuralar, şirketin İnternet sitesi üzerinden ya da kariyer sitelerinden alınabilir. Başvuru numarası verilerek, hem şirket profesyonelleri, hem de aday tarafından durumun takibi sağlanabilir. Referans araştırması, işe hazırlık formu, oryantasyon gibi süreçler kolaylıkla takip edilebilir.
 • İş Analizi: İşle ilgili bütün detaylar burada tutulur, kadro boşaldığında veya yeni kadrolar ihdas edildiğinde terfi ve işe alma işlemleri işin nitelikleri esas alınarak gerçekleştirilir. İşin standartları burada konur, işe alma esnasında adayın uygunluğu da buna göre kontrol edilir. Çalışanların eğitime ihtiyacı olup olmadığı da, işe bakarak tespit edilir. İş analizi, işe göre adam kavramından yola çıkarak, insan kaynağını etkin bir şekilde yönetebilmeyi sağlar.
 • Performans Yönetim Sistemi: Belirlenen hedefler kapsamında, çalışan verimliliklerinin ölçümlenebilmesini sağlar ve geliştirilmesini destekler. Modül, diğer İK modülleriyle haberleşerek, bireysel gelişim planları ve hedeflerini göz önünde tutarak, çalışanın işi hakkıyla yapıp yapmadığını ortaya çıkarır. Performans değerlendirme yetkinlik bazlı, hedef bazlı ya da balanced scorecard yöntemleriyle yapılabilir. 360 derece performans değerlendirme yapılabilir. Belli zamanlarda gidişat gözden geçirilerek gerekli görülürse hedefler revize edilebilir. Ortaya çıkan değerlendirmeler sonucunda, terfilere ya da eğitim ihtiyaçlarına projeksiyon tutulur.
 • Kariyer Planlama: Kariyer hedeflerinin, tüm alt kırılımları ve olabilirlikleri ile birlikte izlenebilmesini sağlar. Çalışanların ,bireysel gelişim planları ve kariyer beklentileri doğrultusunda atılması gereken adımlar çıkarılır. Kritik işler ve kritik yöneticiler yedeklenir. Yetenek havuzları oluşturularak, potansiyel yöneticiler için özel programlar planlanabilir.
 • Sınav ve Anket Modülü: Çalışanlarla ve işe alınması düşünülen adaylarla yapılan, bütün sınav (dil sınavı gibi), anket (çalışan memnuniyet anketleri gibi) ve testlerin (kişilik testleri gibi) organizasyonu burada gerçekleştirilir. Yapılan bu işlemler, uygun görülen parametrelerle değerlendirilir, puanlanır ve sonuçları analiz edilir.
 • İş Değerleme ve Ücret Sistemi: Sistem, işlerin sayısallaştırılarak ücretlerin hem işletme içinde adil ve ifade edilebilir bir formata çekilmesini, hem de piyasaya göre dengeli hale getirilmesini hedeflemektedir. Her ne kadar ücretle ilgili tartışmaları sıfıra indirmek mümkün olmasa da, sistemin argümanları açıklanarak tartışmaların daha düzgün ve sınırları belli bir zeminde yapılması sağlanabilir. İşlemler, işin kendi puanı, personelin işe uygunluğundan gelen puan, performans puanı ve sektör ücretleri olmak üzere dört fonksiyon esas alınarak yürütülür. Çeşitli ücret senaryoları yapılarak, sonuçları itibarı ile işletmenin şartlarına en uygun olanı seçilir.
 • Sicil Yönetimi: Çözümün tamamı grup şirket yapısını desteklediğinden, tek bir sicil numarası ile personelin grup içindeki bütün geçmişi sorgulanabilir. İşten ayrılan çalışanların aktardığı sorunlar sınıflandırılarak öne çıkanlar belirlenebilir. Program, işten ayrılan çalışanlar için zimmetlenmiş herhangi bir ürün ya da tamamlanması gereken herhangi bir süreç için işin sorumlusunu otomatikman uyarır. Şirketin kurumsal hafızası olması açısından, çalışanlarla ilgili kritik olayların personel günlüğünde kayıt altına alınmasını sağlar. Çalışanlar arasındaki; akrabalık bağları, sağlık sorunları, vizite kayıtları, özel sigorta ve bireysel emeklilik uygulamalarının takibini kolaylaştırır. Ücret artış dönemlerinde girilen parametrelere göre, tüm personelin ücretleri değiştirilebilir. Proje bazlı çalışan şirketlerde, proje bitiminde tüm kadronun olduğu gibi başka bir projeye transferi, istenirse kıdem ve ihbar tazminatları da hesaplanarak dakikalar içinde gerçekleştirilebilir.
 • Ücret Yönetimi: Sürecin aylık, günlük, saatlik, brüt, net çalışma türlerine göre kolaylıkla takibini mümkün kılar. Ek ödeme ve kesintiler, her bir personel için özelleştirilebilir. Her ayın puantajları toplu olarak üretilir, periyodik olarak verilen kazanç ve kesintiler otomatik hesaplanır, kişiye özel diğer bilgiler girildikten sonra, bu puantajlar toplu olarak hesaplatılarak ücret ve ek ödemeler bankalara transfer edilebilir. Tüm bu parametreler dahilinde, yasal ve özel raporlar çıkarılabilir. İhbar ve kıdem tazminatları istenen tarih aralığına göre hesaplanabilir ve geleceğe yönelik simülasyonlar yapılabilir. Ayrıca özel sigorta, bireysel emeklilik, askerlik borçlanması, icra ve nafaka ödemeleri, taksitli borç, vizite, ikramiye gibi uygulamalarının takibini kolaylaştırır. Muhasebe sistemi ve diğer PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) yazılımları ile entegrasyona elverişlidir. Çalışanların işe göre, birbirlerine göre ve piyasa koşullarına göre en doğru ücreti almalarına olanak sağlar.
 • Eğitim Yönetimi: Organizasyonel gelişimi destekleyici eğitim ihtiyaçlarının belirlenebilmesini ve takibini kolaylaştırır. Dönemsel olarak şirketin, eğitim ve bütçe hedeflerini sağlıklı bir şekilde yönetmesi için altyapı sunar. Sistem, tanımlanan yetkinlikler bazında eğitime ihtiyacı olan personeli kendisi tespit edebilir. Eğitimler için alınan teklifler, belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilebilir. Ayrıca eğitim kurumları, eğitmenler, alınan eğitimler, bütçeleri, eğitim salonları, ekipmanlar gibi birçok parametre kayıt altına alınarak denetlenebilir ve puanlanarak gelecek eğitimlere ışık tutması sağlanabilir.
 • İzin Yönetimi: Yıllık izin, mazeret izni, ücretsiz izin, rapor gibi her türlü izinlerin takibi buradan yapılır. Kanuni çerçevesi olan izinler, ilgili kanun maddeleri doğrultusunda tasarlanır. İşletmeye has uygulamalar ise (mazeret, rapor, ücretsiz …) istenildiği şekilde ve limitlerde kurgulanabilir. İzin planlamaları yapılabilir, izin hak ediş cetvelleri ileriye ve geriye doğru herhangi bir tarih itibariyle alınabilir.
 • İşçi Sağlığı: İşyeri hekimliği ile ilgili detay bilgiler parametrik olarak tanımlanabilir. Toplu muayeneler, periyodik muayeneler takip edilerek, kişi detayında sağlık kartlarına kadar kayıt altına alınabilir ve raporlanabilir. Hastaneler ve doktor isimleri ile ilaçlar detaylı bir şekilde tanımlanarak, hem dışarıdan alınan sağlık hizmetleri, hem işyeri hekimliği çerçevesinde verilen sağlık hizmetleri takip edilebilir.
 • Ödül ve Cezalar: Ödüller ve Cezalar, kategorize edilerek sebepleri ile beraber disiplin ve ödül kurullarındaki kurallar doğrultusunda belirtilebilir ve gerekirse bordro ilişkileri de tasarlanarak, ödül ve cezaların ücret olarak yansıması sağlanabilir.
 • Devamsızlık ve Geç Gelme: Personelin zaman içerisinde, devamsızlık, geç gelme ve erken ayrılmaları, sistemde kategorize bir şekilde sebepleri ile birlikte tutularak raporlanabilir.
 • İş Kazaları: Organ, kaza türü, hasar gibi iş kazasının temel argümanları sisteme tanımlanarak detaylı bir şekilde kanuni bildirimler ile istatistiki raporlamalar alınabilir.
 • İş Seyahatleri: Yapılan seyahatler gider kalemleri ve seyahat türleri ile katılanlar vs detayında takip edilerek raporlanabilmektedir.
 • Personel Servisleri: Araçlar, güzergahlar, duraklar, sürücüler v.b. detayında servisler takip edilerek gecikmeler, aksamalar kayıt altında tutulabilmekte ve raporlar alınabilmektedir.
 • Evrak: Personele ait evrak grupları tanımlanarak, görevlere ve türlerine göre getirilmesi gereken evraklar takip edilebilir ve dijital doküman olarak ilgili personele eklenebilmektedir.
 • Malzeme Dağıtımı: İş güvenliği koruyucu malzemeleri, personel ölçülerine göre detaylandırılarak, kolaylıkla dağıtım listeleri oluşturulmasını ve takibini sağlar.

Danışmanımızla görüşün ve işiniz için mükemmel çözümü birlikte hayata geçirelim.